Orgrez logo
lomitko
lomitko
lomitko
lomitko
lomitko
lomitko
diagnostika materiálov mechanické skúšky materiálov
Útvar materiálu

- zisťovanie stavu   materiálu
- analýza porúch
- prognóza vývoja porúch
- návrh výmeny časti   zariadení
- kontrola kvality materiálu
Laboratórium olejov

- rozbor izolačných olejov
- plynová chromatografická   analýza
- odber vzoriek oleja

Referencie

- ČEZ, Elektráreň Hodonín
- KAPPA Štúrovo, a. s .
- SAMAS, s. r. o.
- SES Inspekt, s. r. o.   Tlmače
- Slovenské elektrárne, a. s.   Mochovce, Nováky, Vojany
- PPC, a. s.
- U. S. Steel Košice, s. r. o.
- VUJE, a. s.

ORGREZ Bratislava a.s.

Kopčianska 15
Bratislava
851 01

ratuska@orgrez.sk
www.orgrez.sk
Materská spoločnosť

ORGREZ a.s.
Hudcova 321/76
612 00 Brno

orgrez@orgrez.cz
www.orgrez.cz
metalografia
www. orgrez.sk