Český líder v poskytovaní
služieb v energetike

Nositeľ know-how – od úpravy palív
po vyvedenie výkonu

Optimalizácia prevádzky
energetických zariadení

Úspory pri hospodárení
s ernergiou

Ochrana ovzdušia
a životného prostredia

Kvalifikovaná podpora
udržateľnému rozvoju energetiky

Vývoj a rozvoj nových
technológii pre energetiku

Útvar materiálu

  • zisťovanie stavu materiálu
  • analýza porúch
  • prognóza vývoja porúch
  • návrh výmeny časti zariadení
  • kontrola kvality materiálu

Laboratórium olejov

  • rozbor izolačných olejov
  • plynová chromatografická analýza
  • odber vzoriek oleja

ORGREZ Bratislava a.s.

Karloveská 6C
Bratislava 841 04 
orgrez[z]orgrez.sk 
www.orgrez.sk 

Materská spoločnosť ORGREZ a.s.

Hudcova 321/76
612 00 Brno
orgrez[z]orgrez.cz
www.orgrez.cz 

 
Vyrobila Omega Design