O spoločnosti

Spoločnosť ORGREZ Bratislava, a.s. v rámci svojich obchodných aktivít pôsobí v úzkej spolupráci s odbornými útvarmi a pracoviskami materskej spoločnosti ORGREZ, a.s. Spoločnosť poskytuje materskej firme tak služby obchodného zastúpenia na Slovensku, ale v oblasti energetických služieb realizuje rovnako aj vlastné zákazky.

V rámci obchodného zastúpenia spoločnosť ORGREZ Bratislava, a.s. svojimi aktivitami pokrýva ponuku služieb materskej spoločnosti v celom spektre oborov zastrešujúcim veľkú, strednú aj priemyselnú energetiku v prostredí energetického trhu Slovenska.

 Politika kvality (567.2 kB, Adobe Acrobat document)

 Politika BOZP (544.3 kB, Adobe Acrobat document)

 Certifikát kvality ČSN EN ISO 9001 (205 kB, Adobe Acrobat document)

 Certificate according to ČSN EN ISO 9001 (210.6 kB, Adobe Acrobat document)


Viac informácií TU.

 
 
Vyrobila Omega Design