Český líder v poskytovaní
služieb v energetike

Nositeľ know-how – od úpravy palív
po vyvedenie výkonu

Optimalizácia prevádzky
energetických zariadení

Úspory pri hospodárení
s ernergiou

Ochrana ovzdušia
a životného prostredia

Kvalifikovaná podpora
udržateľnému rozvoju energetiky

Vývoj a rozvoj nových
technológii pre energetiku

Úvod

Značka ORGREZ reprezentuje profesionalitu, skúsenosť, kvalitu a inovácie viac ako šesťdesiat rokov, a to tak na Slovensku, ako aj v Českej republike.

Akciová spoločnosť ORGREZ Bratislava je dcérskou spoločnosťou českej akciovej spoločnosti  ORGREZ, a.s., ktorá poskytuje služby a realizuje dodávky v rade špecifických odborov elektroenergetiky a tepelnej techniky, všeobecne v procesoch premeny energií palív a výroby a distribúcie elektriny.

ORGREZ Bratislava, a.s. pôsobí na trhu slovenskej energetiky už viac ako 30 rokov.

 
Vyrobila Omega Design