O spoločnosti

Spoločnosť ORGREZ Bratislava, a.s. v rámci svojich obchodných aktivít pôsobí v úzkej spolupráci s odbornými útvarmi a pracoviskami materskej spoločnosti ORGREZ, a.s. Spoločnosť poskytuje materskej firme tak služby obchodného zastúpenia na Slovensku, ale v oblasti energetických služieb realizuje rovnako aj vlastné zákazky.

V rámci obchodného zastúpenia spoločnosť ORGREZ Bratislava, a.s. svojimi aktivitami pokrýva ponuku služieb materskej spoločnosti v celom spektre oborov zastrešujúcim veľkú, strednú aj priemyselnú energetiku v prostredí energetického trhu Slovenska.


Viac informácií TU.

 
 
Vyrobila Omega Design