Referencie

 • U.S. Steel Košice, Energetika
  Stanovenie zvyškovej životnosti vybraných častí tlakových celkov zariadení  
 • Slovenské elektrárne Nováky
  Štúdie, skúšky, testy SNCR, diagnostika materiálov
 • Slovenské elektrárne Vojany
  Skúšky GM na TG
 • Slovenské elektrárne JE Mochovce
  Dostavba EMO, služby TDI, skúšky GM na chladiacich vežiach, elektrodiagnostika  
 • PPC Power, a.s. Bratislava
  TDI, skúšky GM
 • OLO Bratislava, a.s.(spaľovňa)
  Štúdia optimalizácie, Diagnostické kontroly, skúšky kotlov 
 • Reaktortest, s.r.o.
  TDI pri dostavbe  JE EMO
 • Tepláreň Košice, a.s. (TEKO)
  štúdie, skúšky, diagnostika
 • Tepláreň Žilina
  dodávka technológie SNCR (subdodávka pro SES Tlmače)
 • MONDI SCP Ružomberok
  Dodávka technológie SNCR, skúšky, analýzy, elektrodiagnostika
 • Holcim Slovensko, a.s.
  skúšky trafoolejov
 • ABB, s.r.o.
  skúšky trafoolejov
 • Slovnaft, a.s., SMAO
  skúšky trafoolejov, servis trafostaníc 
 • ŽSR, a.s.
  skúšky trafoolejov
 • SLOVALCO 
  skúšky trafoolejov

 
Vyrobila Omega Design